Κατηγορία -ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τι κάνει κάποιον τον άνθρωπο που είναι

Συνηθίζουμε να συγκρίνουμε έναν εγκέφαλο με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ενώ όμως ένας υπολογιστής βγαίνει από το εργοστάσιο με ενσωματωμένα κυκλώματα, τα...