????????????????????????????????????
ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Περισσότερα από 30 συστήματα υπόγειων κάδων θα τοποθετήσει ο Δήμος Βόλου

Συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα στις 6.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου με διάφορα θέματα οικονομικά, πολεοδομικά κ.α.

Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 19η ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Βόλου, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Εν μέρει τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 571/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και νέος ορισμός μελών Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου» (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

2. Εν μέρει τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 572/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και νέος ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση – επεξεργασία – σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ετών 2016 & 2017».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.(απόφαση Ο.Ε.)

5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 451/2019 Ο.Ε.)

6. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β’ τρίμηνο του έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 452/2019 Ο.Ε.)

7. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών/βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

8. Λήψη απόφασης προέγκρισης δαπανών για την υλοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου.

9. Λήψη απόφασης περί μίσθωσης ακινήτου για χώρο στάθμευσης (άρθρο 194 του Ν. 3463/2006).

10. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται επί των οδών Ερμού-Γαμβέτα-Δημ. Κονταράτου στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βόλου.

11. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης και ορισμού νέων Δημοτικών Συμβούλων στην εκτιμητική επιτροπή για τη μίσθωση ακινήτων εκ μέρους του Δήμου, βάσει των άρθρων 5 και 7 του Π.Δ. 270/81.

12. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης και ορισμού νέων Δημοτικών Συμβούλων στην εκτιμητική επιτροπή για τη εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, βάσει των άρθρων 186 παρ.5 και 192 του Ν.3463/2006.

13. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση και ορισμό νέων Δημοτικών Συμβούλων και μελών στις επιτροπές επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Βόλου, υπολοίπου έτους 2019 και εκ νέου συγκρότηση αυτών.

14. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος στην πλατεία Αϊδινίου της Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος «Ιωάννου Κ.Χατζηιωάννου ή Χατζάκου».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

16. Ανάκληση της αρ. 532/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου και λήψη νέας απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Βόλου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

17. Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Βόλου στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας» (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ)

18. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.)

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19. Λήψη απόφασης ορισμού μέλους επιτροπής για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤ/ΞΗΣ

20. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή στάσιμου πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Καλαμποκάς Κωνσταντίνος)

21. Λήψη απόφασης για την προέγκριση συμμετοχής του Δήμου Βόλου και εξειδίκευση διάθεσης πίστωσης στη δράση Greek Alternative Tourism Workshop in Warsaw 2019, στην Πολωνία.

22. Συμπλήρωση της με αριθμό 576/2019 απόφασης του Δ.Σ. Βόλου για τη σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Βόλου και ορισμός του Προέδρου και των μελών της.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. (Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

24. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή νέων οδών στο Δήμο Βόλου».

25. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγριάς Τ11».

26. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων».

27. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μετασκευή δημοτικού κτιρίου (Αρχοντικό Δράκου) σε Νηπιαγωγείο (Φάση Β’ αποπεράτωση).

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις οδών».

29. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Αναβάθμιση βρεφικού σταθμού Γ’ Ν.Ιωνίας για τη λειτουργία δυο βρεφικών τμημάτων».

30. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας έτους 2018».

31. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Έργα πυροπροστασίας έτους 2018».

32. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018» για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

33. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες συντήρησης των σχολείων Δ.Ε. πλην Βόλου & Ν.Ιωνίας έτους 2018» για χρονικό διάστημα δύο μηνών.

34. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για τη λειτουργία Κέντρου Κοινότητας».

35. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας του έργου «Καθαιρέσεις περιπτέρων από κοινόχρηστους χώρους».

36. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

37. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΗΛΙΑΧΤΊΔΑ» ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ ΜΕΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

38. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης και εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ» ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

39. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της εισφοράς χρήματος σε γη, ιδιοκτησίας κληρονόμων Ιωάννη και Σόλωνα Βούλγαρη, περιοχής Νέων Παγασών του Δήμου Βόλου και επιστροφή του νέου οικοπέδου 03Ν στο Ο.Τ.180, στην Τράπεζα γης του Δήμου Βόλου. (απόφαση 113/2019 Ε.Π.Ζ.)

40. Λήψη απόφασης  για τη σημειακή τροποποίηση της Μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου» (η υπ’ αριθ.3018/167095/05-10-2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας  ΦΕΚ Α.Α.Π. 237/4-11-2016). (απόφαση 120/2019 Ε.Π.Ζ.)

41. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων κ. Ζυργιώτου–Μυλωνίδου  Μαρίας, κατόπιν και του γνωμοδοτικού σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Βόλου. (απόφαση 121/2019 Ε.Π.Ζ.)

42. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού των οφειλών του οικοπέδου συνιδιοκτησίας Κουμαριανού Φωτεινής του Παρασκευά, συζύγου Κόντη Απόστολου, με κ.α.201709, στα Ο.Τ.206 & 208 της υπ’ αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 122/2019 Ε.Π.Ζ.)

43. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης επικειμένων και συμψηφισμού των οφειλών του οικοπέδου συνιδιοκτησίας Κουμαριανού Ελένης του Παρασκευά, συζύγου Κριτσίλα Κων., με κ.α.201709 στα Ο.Τ. 206 & 208 της αριθ.5/07 Πράξης Εφαρμογής περιοχής «Δυτικά της οδού Αμιρά» της Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου του Δήμου Βόλου. (απόφαση 123/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

44. Λήψη απόφασης  για την έγκριση αποζημίωσης Ραζίδη Ιωάννη στο Ο.Τ.Γ631, περιοχής Αγίου Νεκταρίου της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου. (απόφαση 124/2019 Ε.Π.Ζ.)

45. Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης ιδιοκτησίας συγκληρονόμων Σκοπέλιτη Βλάσιου του Νικολάου, σύμφωνα με την κυρωμένη 3/99 Πράξη Εφαρμογής του Β.Δ. τομέα του σχεδίου πόλης Αγριάς της Δ.Ε. Αγριάς του Δήμου Βόλου. (απόφαση 125/2019 Ε.Π.Ζ.)

46. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Αϊβαλιώτικα μετά από άρση απαλλοτρίωσης, βάσει της 144/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου. (απόφαση 126/2019 Ε.Π.Ζ.)

47. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ.253 και 273 της Δ.Ε. Νέας Ιωνίας του ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 127/2019 Ε.Π.Ζ.)

48. Λήψη απόφασης  για την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.1220α της συνοικίας Νεάπολης της Δ.Ε. Βόλου του ενιαίου Δήμου Βόλου. (απόφαση 128/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

49. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου Δήμου Βόλου και διαγραμμίσεις – πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2019 – κεντρικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Βόλου».

50. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδικού δικτύου λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δ. Βόλου και διαγραμμίσεις – πιλοτικές εφαρμογές νέων υλικών έτους 2019».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

51. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Σφένδαμος) που βρίσκεται στην οδό Ιερολοχιτών αρ.13, στη Δημοτική Ενότητα Βόλου, κατόπιν αίτησης κας Κατσαλή Αικατερίνης κας Γερμανίδου Ελευθερίας. (απόφαση 110/2019 Ε.Π.Ζ.)

52. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Σφένδαμος) που βρίσκεται στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη αρ.3, στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κ. Ψώχια Αιμίλιου. (απόφαση 111/2019 Ε.Π.Ζ.)

53. Λήψη απόφασης για την κοπή δέντρου (Πλάτανος) που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίας Κυριακής αρ.149, στον Δήμο Βόλου, κατόπιν αίτησης κας Βογιατζή Αναστασίας. (απόφαση 119/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

54. Λήψη απόφασης έγκρισης χωροθέτησης υπόγειων και συστημάτων βύθισης – ανύψωσης, κάδων αποκομιδής απορριμμάτων  & ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου. (απόφαση 114/2019 Ε.Π.Ζ.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

55. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Εργασίες βελτίωσης κοιμητηρίων Δ.Ε. Αγριάς και Αρτέμιδας – 2015».

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

56. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

57. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 342/2019 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που αφορά στην παραχώρηση της πλατείας Πανεπιστημίου για τη λειτουργία θεματικού πάρκου, με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για τους επισκέπτες, από 01/10/2019 έως 30/01/2020.

58. Έγκριση της αριθμ. 194/2019 απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, που αφορά στην μηνιαία αποζημίωση της Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

59. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 197/2019 απόφασης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που αφορά στο μηνιαίο τιμολόγιο για τη θεραπευτική γυμναστική που υλοποιείται στα Κοινωνικά Κέντρα της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου.

Υπόγειοι κάδοι

Θα τεθεί προς έγκριση η ακόλουθη απόφαση:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ.πρωτ.76929/12-09-2019 διαβιβαστικό του Δημάρχου, την υπ’ αριθ.πρωτ.73571/03-09-2019 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας αναφορικά με την χωροθέτηση υπόγειων και συστημάτων βύθισης – ανύψωσης, κάδων αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου”, τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κρίνει το θέμα ως κατεπείγον.

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την χωροθέτηση των υπόγειων και των συστημάτων βύθισης – ανύψωσης, κάδων αποκομιδής απορριμμάτων & ανακύκλωσης στο Δήμο Βόλου”, στα κάτωθι σημεία:

Α. Σύστημα Υπόγειων Κάδων

 

α/α ΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ ΠΛΗΘΟΣ σύμμεικτα Ανακύκλωση
Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ
1.1 Νέος Κόμβος έναντι Δημαρχείου (εντός παρτεριού) 3 2 1
1.2 Δημητριάδος (Ανάμεσα Περαίβου- Βλαχάβα) [επί της οδού Δημητριάδος εντός παρτεριού] 4 2 2
1.3 Πλαστήρα με Σαράφη (επί της Πλαστήρα, στην πλευρά του Ξενία) 3 2 1
1.4 Πλαστήρα & Ιατρού Τζάνου (επί της Πλαστήρα, στην πλευρά του Ξενία) 3 2 1
1.5 Λ. Λαμπράκη (είσοδος Δημαρχείου) 2 1 1
1.6 Πάρκο Ρήγα Φεραίου-Οδός Ξενοφώντος (έμπροσθεν Δασαρχείου – Δ.Ο.Υ.) 3 1 2
1.7 Πάρκο Ρήγα Φεραίου-Οδός Ξενοφώντος (έμπροσθεν Volos Palace) 2 1 1
                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ 20 11 9
Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
*1.8 Παπαρήγα & Δορυλαίου (πάρκο Κουφόβουνο) 2 1 1
                                                                                                       ΣΥΝΟΛΟ 2 1 1
 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22 12 10

 

Β. Σύστημα Βύθισης – Ανύψωσης Κάδων

 

α/α ΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ ΠΛΗΘΟΣ σύμμεικτα Ανακύκλωση
2.1 Μαιάνδρου με Σύρου 1 2 2
2.2 Πλατεία Τσιγάντε 1 2 2
2.3 Πάρκινγκ Μακρινίτσας 1 3 1
2.4 2ο Πάρκινγκ Πορταριάς (Δίπλα από κατάστημα AΝTICO) 1 3 1
2.5 Παραλία Νέας Αγχιάλου με Πεζόδρομο 1 2 2
2.6 Πεζόδρομος Νέας Αγχιάλου με Εθνική Οδός (ύψος των Αρχαίων) 1 4 0
2.7 Τρίγωνο οδού Δρακείας 1 2 2
2.8 Τρίγωνο οδού 28ης Οκτωβρίου με Κωνσταντά 1 2 2
2.9 Πλατεία Κάτω Λεχωνίων 1 2 2
2.10 Σταθμό Άνω Λεχωνίων 1 2 2
                                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ 10 24 16

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

 

Mίσθωση ακινήτου  για χώρο στάθμευσης (άρθρο 194 του ν.3463/2006)

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Βόλου μίσθωσε με το αριθμ. πρωτ.729/4-1-2017 συμφωνητικό μίσθωσης ένα ακίνητο εμβαδού 707,00 τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών Ερμού-Γαμβέτα-Δημ.Κονταράτου στην περιοχή Αγ.Νικολάου Βόλου για χρήση  χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, το οποίο έληξε στις 31/8/2019.

Επειδή, η ανάγκη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης μας εξακολουθεί  να είναι επιτακτική και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, η οποία αποτελεί το κέντρο του Βόλου με πλήθος εμπορικών καταστημάτων, χώρους αναψυχής-καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κλπ).

Επειδή δεν υπάρχει ανάλογος χώρος στην ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου στην ανωτέρω περιγραφόμενη περιοχή του Βόλου για τη  λειτουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, προτείνουμε τη μίσθωση  με δημοπρασία  ακινήτου στην περιοχή Αγίου Νικολάου κατάλληλου για τη  λειτουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Γκλαβάνη-Μαυροκορδάτου-Δημητριάδος-28ης Οκτωβρίου εμβαδού περίπου 600-800τμ, όπως ορίζει  το άρθρο 194 του ν.3463/2006, σύμφωνα με το οποίο : «Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία. Αν η δημοπρασία που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, μπορεί να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου τους, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του».

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από επιτροπή κατά τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 βάσει όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περίπτ. ε του Ν.3852/2010).

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη σχετικής απόφασης για τη μίσθωση  με δημοπρασία ακινήτου στην περιοχή Αγίου Νικολάου, κατάλληλου για τη  λειτουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και συγκεκριμένα στην περιοχή που περικλείεται μεταξύ των οδών Γκλαβάνη-Μαυροκορδάτου-Δημητριάδος-28ης Οκτωβρίου εμβαδού περίπου 600-800τμ.

 

Παράταση μίσθωσης ακινήτου, που βρίσκεται επί των οδών Ερμού-Γαμβέτα-Δημ.Κονταράτου στην περιοχή Αγ.Νικολάου Βόλου 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Βόλου μίσθωσε κατόπιν δημοπρασίας με το αριθμ. πρωτ.729/4-1-2017 συμφωνητικό μίσθωσης ένα ακίνητο εμβαδού 707,00 τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών Ερμού-Γαμβέτα-Δημ.Κονταράτου στην περιοχή Αγ.Νικολάου Βόλου για χρήση  χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, το οποίο έληξε στις 31/8/2019.

Επειδή, η ανάγκη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και επισκεπτών της πόλης μας εξακολουθεί  να είναι επιτακτική και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, η οποία αποτελεί το κέντρο του Βόλου με πλήθος εμπορικών καταστημάτων, χώρους αναψυχής-καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ κλπ).

Επειδή δεν υπάρχει ανάλογος χώρος στην ιδιοκτησία του Δήμου Βόλου στην ανωτέρω περιγραφόμενη περιοχή για τη  λειτουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και η παύση λειτουργίας του εν λόγω μισθωμένου ακινήτου  ως τέτοιου χώρου θα προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στην εύρυθμη κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων στο κέντρο του Βόλου (περιοχή Αγ.Νικολάου).

Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε την παράταση της μίσθωσης, όχι πλέον του τριμήνου,  του ως άνω ακινήτου εμβαδού 707,00 τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών Ερμού-Γαμβέτα-Δημ.Κονταράτου στην περιοχή Αγ.Νικολάου Βόλου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας  μίσθωσης με δημοπρασία ακινήτου κατάλληλου για τη  λειτουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων,  κατόπιν σχετικής απόφασης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη λήψη σχετικής απόφασης για την παράταση της μίσθωσης, όχι πλέον του τριμήνου,   του ως άνω ακινήτου εμβαδού 707,00 τ.μ. που βρίσκεται επί των οδών Ερμού-Γαμβέτα-Δημ.Κονταράτου στην περιοχή Αγ.Νικολάου Βόλου  μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας  μίσθωσης με δημοπρασία ακινήτου κατάλληλου για τη  λειτουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων,  κατόπιν σχετικής απόφασης εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

Ετικέτες