aget_cover
ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ζητούν από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας να ενεργήσουν για την ανάκληση της άδειας Φάμελλου στην ΑΓΕΤ για καύση σκουπιδιών

Υπόμνημα – αίτημα με το οποίο ζητούν από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας να ενεργήσουν για την ανάκληση της άδειας Φάμελλου στην ΑΓΕΤ για καύση σκουπιδιών, απέστειλαν τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα Πολιτών Βόλου.

Αναφέρουν:

Η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής που βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Βόλου σύμφωνα και με την τελευταία εγκεκριμένη από την κυβέρνησή σας τροποποίηση της ΑΕΠΟ (9999/24-2-2017) έχει το δικαίωμα και την άδεια να καίει στους περιστροφικούς κλιβάνους της μεταξύ άλλων τα εξής:

Κωδικός Υλικό Ποσότητα (τόνοι ανά έτος)
020103, 020107, 020304 Βιομάζα 200.000
030105 Πριονίδι, καπλαμάδες, μοριοσανίδες (MDF) και άλλα κατάλοιπα ξυλείας 30.000
030305 Λάσπες απομελάνωσης 50.000
190805, 190812 Λυματολάσπη αστικών κέντρων και βιομηχανικών μονάδων 60.000
191210, 191212 Πλαστικό, Χαρτί 200.000

 

Θεωρούμε άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον την καύση πλαστικών, λυματολάσπης, μοριοσανίδων και άλλων αποβλήτων από τους παλαιάς τεχνολογίας κλιβάνους της βιομηχανίας που δεν έχουν τις προδιαγραφές τέτοιας λειτουργίας, βρίσκονται σε κατοικημένη περιοχή και δεν υπάρχουν αξιόπιστοι μηχανισμοί για τον επαρκή έλεγχό τους.

Τα σκουπίδια που θα καίγονται θα παράξουν διοξίνες, φουράνια, πτητικό υδράργυρο, θάλλιο και άλλες επικίνδυνες ουσίες που όχι μόνο θα τις εισπνεύσουμε, αλλά μετά από καιρό θα τις βρούμε μέσα στα φυτικά και γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγει ο τόπος μας. Η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι ελληνικές τσιμεντοβιομηχανίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αβλαβώς τα καύσιμα που προέρχονται από απορρίμματα (Χριστόλης κ.α. 2010), ενώ η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει αύξηση κρουσμάτων καρκίνων σε περιοχές γύρω από μονάδες καύσης σκουπιδιών (Floret et al, 2003; Zambon et al, 2007). Σκοπός της τσιμεντοβιομηχανίας θα πρέπει να είναι η στροφή προς ένα φιλικότερο καύσιμο, όπως είναι το φυσικό αέριο το οποίο χρησιμοποιείται από πολλές τσιμεντοβιομηχανίες παγκοσμίως, και όχι τα αστικά απορρίμματα και άλλα απόβλητα.

Επιπλέον ο Δήμος Βόλου αντί να τηρήσει το ψηφισμένο από την κυβέρνησή σας Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2706/15-12-2015) προχωρά σε διαδικασία δημιουργίας μονάδας παραγωγής SRF στο ΧΥΤΑ του Βόλου. Χωρίς να έχουν γίνει τα προβλεπόμενα πράσινα σημεία, χωρίς να έχει οργανωθεί σύστημα με τέσσερα διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης, χωρίς να πραγματοποιείται επαρκής διαλογή στην πηγή, ο Δήμος αναίτια προχωρά σε επενδύσεις ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων, κάτι το οποίο δεν ενδείκνυται στην ορθή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Στον ίδιο νόμο αναφέρεται ρητώς ότι τεχνικές παραγωγής RDF/SRF απομακρύνουν υλικά που πρέπει να οδεύουν προς ανακύκλωση και για το λόγο αυτό δεν συνιστώνται.

Διεκδικούμε την υγιή και ορθολογική διαχείριση των σκουπιδιών με στόχο την ανακύκλωση, την επανάχρηση, τη διαλογή στην πηγή από δημόσιες μονάδες επεξεργασίας υπό κοινωνικό έλεγχο. Είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF στην περιοχή του XYTA Βόλου, που θα επεξεργάζεται τα σκουπίδια και θα τα στέλνει προς καύση στην ΑΓΕΤ. Με αυτόν τον τρόπο τα απορρίμματά μας, αντί να τα ανακυκλώνουμε, θα τα στέλνουμε προς καύση και θα μας επιστρέφονται ως καρκινογόνες ουσίες στον αέρα και στο πιάτο μας.

  • Για τους παραπάνω λόγους σας απαιτούμε την ανάκληση της απόφασης για καύση αυτών των υλικών από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ δεδομένου ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η υγεία των πολιτών του Βόλου, όπως έχει αποδειχθεί παγκοσμίως.
  • Απαιτούμε τη νομοθετική παρέμβασή σας για απαγόρευση της καύσης σκουπιδιών σε όλη τη χώρα από οποιαδήποτε βιομηχανία.
  • Επίσης ζητούμε να συντελέσετε στην αναθεώρηση της απόφασης του Δήμου Βόλου για τη δημιουργία μονάδας SRF στο ΧΥΤΑ Βόλου κάτι που θα θέσει υπό αμφισβήτηση το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στην πόλη μας και θα αποτελέσει πιθανό τροφοδότη υλικού προς καύσης της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ.
  • Το αίτημά μας υποστηρίζεται επιπλέον από 2000 υπογραφές συμπολιτών μας που συγκεντρώθηκαν μέσα σε διάστημα 20 ημερών και απαιτούν:

 

Ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. ΝΑΙ στην ποιότητα ζωής. ΟΧΙ στην καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ. ΟΧΙ στη δημιουργία μονάδας παραγωγής SRF στο ΧΥΤΑ Βόλου.

 

Ετικέτες