ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Στελέχη marketing/ Διαφημιστές-στριες

Επιθυμητά προσόντα:

  • Πτυχίο με κατεύθυνση Marketing – Επικοινωνία – Διαφήμιση
  • Ικανή γνώση στην παραγωγή, ανάπτυξη και υλοποίηση πλάνων digital marketing, εταιρικού χειρισμού Social media, email campaigns
  • Άριστη/πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
  • Εμπειρία σε εξωστρεφές περιβάλλον εργασίας, ευχέρεια επικοινωνίας

Αποστείλατε  βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση  sales@myvolos.net σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης.

 

Δημοσιογράφοι/ Συντάκτες αθλητικού ρεπορτάζ

Επιθυμητά προσόντα:

  • Σπουδές Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ
  • Εμπειρία στη διεκπεραίωση και σύνταξη κειμένων, στην υποστήριξη ροής ειδήσεων και ανάρτησης κειμένων και λοιπού συνοδευτικού οπτικοακουστικού υλικού σε ιστοσελίδα.
  • Διαχείριση Social Media.
  • Άριστη/πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

Αποστείλατε  βιογραφικό σημείωμα στη διεύθυνση  sales@myvolos.net σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης.