ISM
ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επιστημονικοί φορείς αποφάσισαν για την αερορύπανση του Βόλου, συγκροτούν άτυπη Επιτροπή…

Στη γνωστή ελληνική πρακτική της σύστασης άτυπης Επιτροπής, η οποία θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, κατέληξαν επιστημονικοί φορείς της Μαγνησίας για το θέμα της αέριας ρύπανσης.

Σε ανακοίνωσή τους, οι φορείς αναφέρουν:

Tην Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 συναντήθηκαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Επιστημονικών φορέων του Βόλου, Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας & Αλμυρού, Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών/Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, προκειμένου να συντονίσουν την δράση τους – σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – στο φλέγον θέμα της αέριας ρύπανσης (και εν γένει της προϊούσας περιβαλλοντικής υποβάθμισης) της ευρύτερης περιοχής του Βόλου, ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία στα μέλη τους και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Σχετικά, αποφασίστηκε η σύσταση (μόνιμης) κοινής Επιστημονικής Επιτροπής που θα συνεδριάζει τακτικά,  με σκοπό την αρτιότερη και πλέον συστηματική αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και την διατύπωση τεκμηριωμένων συμπερασμάτων/προτάσεων επίλυσης, άλλως άμβλυνσης των τυχόν προβλημάτων που θα διαπιστωθούν, μέσω της λειτουργίας της, με αποδέκτες αυτών (συμπερασμάτων/προτάσεων) τις αρμόδιες διοικητικές Αρχές (σε επίπεδο τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής Διοίκησης).

Η σχετική πρωτοβουλία της κοινής Επιστημονικής Επιτροπής θα έχει προεχόντως συμβουλευτικό χαρακτήρα, με στόχο την επιστημονική υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων διοικητικών Αρχών, μη αποκλειόμενης της δημοσιοποίησης των απόψεών της στο ευρύτερο κοινό, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι πράξεις ή παραλείψεις αρμοδίων διοικητικών Αρχών ή φορέων της ιδιωτικής οικονομίας συνιστούν άμεσες ή έμμεσες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η  Επιτροπή θα δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο τις σχετικές διαπιστώσεις της και εισηγείται στους Φορείς που την συγκροτούν την από κοινού λήψη κατάλληλων διοικητικών, αλλά και ένδικων μέτρων κατά των υπαιτίων.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της κατ΄ αρχήν συζήτησης των οικείων θεμάτων ενδιαφέροντος της Επιτροπής, επισημάνθηκε ιδιαίτερα :

–   η ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης από τις Αρχές ( Περιφέρεια Θεσσαλία) πάνω στο σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε για τον εντοπισμό, με επιστημονικά τεκμηριωμένη και εφαρμόσιμη μέθοδο,  των πηγών προέλευσης της ενοχλητικής οσμής, που έχει χαρακτηριστικά χημικής οσμής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου,

–  η ανάγκη λειτουργίας δικτύου σταθμών παρακολούθησης  των τιμών ρύπων της αέριας μέτρησης, με δημοσιοποίηση των τιμών σε πραγματικό χρόνο και  ενημέρωση των πολιτών, σύμφωνα άλλωστε και με τις προβλέψεις της ενωσιακής (Ε.Ε.) περιβαλλοντικής νομοθεσίας

–   στην ανάγκη επικαιροποίησης στοιχείων και συνέχισης της  Επιδημιολογικής Μελέτης των επιπτώσεων στην υγεία από τις υπερβάσεις στις τιμές των ρυπαντών

Οι συνυπογράφοντες

Ευθύμιος Τσάμης

Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

 

Καπούλα Αθανασία

Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 

Στρατηγόπουλος Χρήστος

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου

 

Ματσιόλης Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Φαρμακευτικού Συλλόγου Μαγνησίας & Αλμυρού

 

Κλάρα Αικατερίνη

Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

 

Λάμπρος Κωνσταντίνος

Πρόεδρος Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας

 

Σακκόπουλος Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας

Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών

 

Αναφορικά με δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας του Βόλου που αναφερόταν στην χθεσινοβραδινή κοινή σύσκεψη των επιστημονικών φορέων της Μαγνησίας, που συγκάλεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας έχουμε να τονίσουμε, τα εξής:

Το ανυπόγραφο δημοσίευμα βρίθει ανακριβειών με αποτέλεσμα να δημιουργεί σύγχυση, τόσο στους πολίτες όσο και τους φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη, δημιουργώντας πλήθος ερωτηματικών για την σκοπιμότητά του.
Επιστημονικές αναλύσεις και συζητήσεις σε μια συνάντηση που διήρκησε πάνω από τρεις (3) ώρες, μεταφέρθηκαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και νόημα στο δημοσίευμα, χωρίς να έχουν καμία σχέση σε πολλά από αυτά, με τα όσα πραγματικά ειπώθηκαν.
Η Επιτροπή των επιστημονικών φορέων που θα συνέρχεται σε τακτές συνεδρίες είναι η μόνη αρμόδια να δημοσιοποιεί τα ακριβή συμπεράσματα της, ενημερώνοντας τους πολίτες χωρίς να δημιουργούνται σε αυτούς ενδοιασμοί και ερωτηματικά.